Những trường hợp nào không được tách thửa đất

15/05/2017 09:11 | Lượt xem: 1129

Bố mẹ tôi ở Hà Nội, được mua nhà theo Nghị định 61-CP và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng. Tuy nhiên, do số tiền phải nộp quá nhiều nên bố mẹ tôi chưa nhận Giấy chứng nhận.

Nay do nhu cầu sinh hoạt và di chúc của bố mẹ tôi là muốn chia đôi căn nhà cho hai anh em tôi. Xin hỏi, tôi có thể tách thửa đất và căn nhà trên sau đó nộp một nửa số tiền để được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn nhà này được không?

Đáng nói, các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) gặp phải nhiều khó khăn trước những câu chữ nhập nhèm trong công văn số 2000/BTC-TTr gửi Thủ tướng Chính phủ.

Quá nhiều hệ lụy

Dẫn số liệu của Tổng cục Thuế rà soát từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/11/2016, văn bản của Bộ Tài chính nêu có 60 trường hợp doanh nghiệp Nhà nước, nhà nước cổ phần được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, các doanh nghiệp này đã không tính giá trị quyền sử dụng đất và cũng không thực hiện đấu giá khi cổ phần hóa.

Ngoài ra, việc sắp xếp lại cơ sở nhà đất được UBND tỉnh, thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng để xây trung tâm thương mại, nhà ở để bán, văn phòng cho thuê nhưng không đấu giá theo quy định của Luật Đất đai.

Để xử lý các tồn tại trong quản lý và sử dụng đất đai, phục vụ công tác thanh tra đất đai theo kế hoạch năm 2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 2000/BTC-Tr gửi Thủ tướng Chính phủ chuyển Thanh tra Chính phủ tham khảo thanh tra những dự án có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai, không thực hiện đúng mục đích đầu tư, xác định tiền thuê đất, tiền sử dụng đất chưa sát với giá thị trường gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Những trường hợp nào không được tách thửa đất?
Tách thửa đất là một trong những nhu cầu rất bức thiết của người dân...

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 5 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố quy định không cho phép tách thửa đối với các trường hợp:

- Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thửa đất gắn liền với nhà đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

- Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc tiêu chí bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội).

- Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

- Các thửa đất ở giao cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 3 bản Quy định này.

Như vậy, trong trường hợp bố mẹ ông Hùng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng còn nợ nghĩa vụ tài chính và chưa nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, nay di chúc của bố mẹ ông chia đôi căn nhà cho 02 anh em thì pháp luật quy định như sau:

- Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai năm 2013 quy định: Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận thì phải thanh toán nợ theo quy định của Chính phủ. Tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 quy định: Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế. Tuy nhiên, việc chia tách thửa đất phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 5 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố Hà Nội.

(Theo Báo Tin Tức)

 

 

Bình luận

Facebook
Google +